Det är medlemskrav på de flesta av våra kurser och träningar.


Medlemsavgifter:

200 kr per person och kalenderår ( 1:a Jan - 31 Dec)

350kr familj per kalenderår( 1:a Jan - 31 Dec)

Kursavgifter samtliga vuxna och ungdom:

Se kursanmälan.


Medlemsavgifter i samband med kurser:

När du anmäler dig till en kurs så blir automatiskt registrerad som medlem, om inte annan information anges vid anmälan. Vid anmälan känner systemet av att du redan är medlem. Du som går kurser hos oss skall alltså inte anmäla dig för medlemskap separat. Då du anmält dig via vår hemsida till någon kurs får du i samband med antagningsbeskedet en faktura med ett unikt OCR-nummer per person och kurs+medlemsavgift. Detta nummer ska alltid uppges vid betalning!


Kursvillkor:

För våra kurser räknas första kurstillfället som ett prova på tillfälle. Det innebär att av-anmälan ska göras senast 6 dagar efter första tillfället, annars ses anmälan som bindande och du debiteras full kursavgift. Av-anmälan skall skickas skriftligt via mail till info@malarbuggarna.com   för att vara giltig.

Om du avbryter kursen är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du pga. av sjukdom inte kan starta din kurs eller tvingas avbryta den, så skall läkarintyg uppvisas för att någon form av återbetalning ska ske. Övrig frånvaro berättigar inte till någon form av återbetalning.

Om Mälarbuggarna ställer in din kurs så återbetalas kvarstående del (ej konsumerad del) av kursavgiften efter att du meddelat vart pengarna ska återbetalas. Du kan även välja att ha pengarna innestående för en kommande kurs. Om Mälarbuggarna tvingas ställa in din kurs pga händelser som Mälarbuggarna inte råder över (såsom force majeure, krig, eldsvåda, myndighetsbeslut etc) föreligger ej rätt till återbetalning.