INFORMATION FÖR TÄVLANDE

Tävlingsträning Bugg

gäller fr.o.m. Hösterminen 2019 – tills vidare


Genom åren har Mälarbuggarna haft en framgångsrik tävlingsverksamhet med roliga upplevelser och fina tävlingsframgångar på olika nivåer. Det som började som en kul grej slutade plötsligt med en plats på prispallen. För vissa övergick det från ett kul evenemang till en seriös satsning, för andra är det fortfarande en trevlig och positiv erfarenhet att ta steget ut på tävlingsgolvet.


Tävlingsförberadande träning – gruppträning

Tävlingsträningen i bugg förutsätter att Ni som par har en gemensam drivkraft och målbild med ert deltagande. Tävlingsträningen fokuserar på de viktigaste ingredienserna för framgång på tävlingsgolvet – takt, föra följa, puls och sväng samt dansanthet. Träningen bedrivs med individuella övningar, övningar i paret samt övningar i hela gruppen. Mental träning och träningsplanering är ett naturligt inslag under träningen. Vi nekar ingen att tävla. Däremot kan det vara klokt att prata med kursansvarig om vad man bör tänka på och om de anser att man är ”tävlingsklar”. Våra kursledare hjälper er gärna så att ni får en så bra start och så bra utveckling som möjligt.

Anmälan sker parvis.

Medlemskap är obligatoriskt för alla.

För att dansa bugg i en tävlingsgrupp deltar du på minst en tävling/termin.

Mer information om tävlingssystemet finns här


Licensansökan

Tävlingslicens krävs inte för att delta på tävlingsträningen. Det är okej att man känner sig för om man är ny i tävlingssammanhang eller har haft ett längre uppehåll, att man tränar en termin och sedan ansöker om licens och ger sig ut på tävlingsgolvet. För att tävla behöver du skaffa en tävlingslicens inom Svenska Danssportförbundet. Klubben betalar din tävlingslicens – som vår tävlingsadministratör ansvarar för.

Låglicens (tävlande i R-klasser): för närvarande 50 kr

Höglicens (tävlande i N-klasser): för närvarande 300 kr

I samband med att DU anmäler tävlingslicens är DU skyldig att hålla koll på vilka dopingregler som gäller beslutade av Svenska Danssportförbundet - ta del av detta!

För mer information kontakta vår tävlingsadministratör Annette Lundborg

alundes64@gmail.com


Anmälan till tävling

Görs på www.dans.se (fd Swingweb) där du behöver skapa ett konto för att kunna söka upp och anmäla dig till tävling, hantera anmälningar, se övriga anmälda till en tävling mm. Logga in på www.dans.se (Danssportförbundets tävlingsadministrativa system, där finns en Manual - handledning i att anmäla sig till tävling).

1. Följ instruktionerna för att registrera ett nytt konto

2. Gå till Start > Mina sidor.

3. När du kommit in där klickar du på Tävling till höger.

4. Klicka på Par & trior till höger för att lägga till den/de personer du vill bilda par/trio med.

5. Klicka på Kommande tävlingar till höger för att se vilka tävlingar som finns.

6. Anmäl dig till en tävling genom att klicka på dess -symbol.

Du kan följa din anmälan via dans.se eller under fliken Vilka tävlar var. Inga papper behöver skrivas på eller skickas in till Danssportförbundet. Ansökan är nu preliminär vilket betyder att anmälan ännu inte skickats av tävlingsansvarig men att anmälan är registrerad i systemet. Anmälan betyder att tvälingsanmälan har skickats via systemet till klubbens tävlingsadministratör. Du kan titta på ”fliken” tävlingsinformation vilken status din anmälan har. Den är preliminär tills klubbens tävlings-administratör godkänt och signerat anmälan vilket vi brukar göras strax efter att anmälningstiden gått ut. Tänk på att sista anmälningsdag kan vara många veckor innan tävlingen, för nationell tävling är det oftast 6 veckor innan.

Tävlingskalender, tävlingsregler, bestämmelser och reglementen hittar du enklast här


Mer info om tävlingsanmälan

Via dans.se kan man se när anmälningstiden går ut för dansare – sista datum för tävlingsanmälan. Efter detta datum brukar det finnas några dagars marginal och möjlighet för klubbens tävlingsansvarig att anmäla dansare. Om inte tävlingsansvarig skickat iväg anmälan kan det finns ytterligare en möjlighet till efteranmälan (mot dubbla avgifter!!) att anmäla dansare via kontakt med tävlingsarrangör. Det sistnämnda är inget vi gör i normala fall och DKM har som riktlinje att paret då själva får betala den dubbla kostnadentill föreningen.

Det är på eget ansvar att ta reda på vad som gäller inför tävlingen.


Om du vill stryka dig (göra en avanmälan från en tävling)

Vill du göra en avanmälan (strykning) måste du meddela detta omgående till tävlingsadministratören. Du måste också tala om orsaken till varför du stryker dig. Dessa uppgifter måste lämnas in på en avprickningslista till arrangerande klubbs tävlingsledare. Vid annan orsak än sjukdom (ska styrkas av läkarintyg) fårDU själv stå för hela kostnaden av tävlingensom återbetalas till klubben. Ska du göra en avanmälan på själva tävlingsdagen måste du kontakta lagledaren (gäller endast högre klasser som har en lagledare)

Lycka till med tävlandet!


Tävlingsreglemente


Övriga frågor

Licenshantering

Licensen måste förnyas varje kalenderår. Förnyelsen sker inte automatiskt per kalenderår DU/NI måste kontakta tävlingsadministratören innan. Om licensen skall uppgraderas från låg till hög så kontaktas tävlingsadministratören för att ansöka om ”förnyad/uppgraderad licens. Observera att licensbyten endast kan göras vid årsskifte/halvårsskifte. För licensbyte från annan klubb alternativt mellan R-klass och N-klass kontakta klubbens tävlingsadministratör.

Licensförsäkring för de som tävlar och har löst licens så ingår en olycksfallsförsäkring i licensen via Folksam. Villkoren för Licensförsäkringen finns att läsa här eller i en utskriftsvänlig variant.

Skulle skadan vara framme anmäler man skadan direkt till Folksam på telefon 0771-960 960


Lagledare

Varje deltagande Medlemsförening skall företrädas av minst en lagledare under tävling. Lagledaren informerar dansarna på plats om alla förutsättningar för den aktuella tävlingen samt övervaka att de tävlande finns på plats i tid och är i tävlingsberett skick. Lagledaren skall också vara medlems-föreningens kontaktperson med tävlingsledare och tävlingskontrollant. Vid R-tävlingar inom BRR krävs inte lagledare.


Barn/Ungdom (t.o.m 25år)

Barn och ungdom som tävlar för vår förening – sponsras med både licens samt tävlingsavgift.