Vårens kurser ligger nu öppna för Din anmälan!

Vi rabatt för pensionärer och ungdomar (18-25)

Se kurserna härKallelse till årsmöte !

Söndag den 24 mars träffas vi kl 15 i danslokalen och har årsmöte med vår förening.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan mötet. 

Handlingar kommer anslås här så snart de är tillgängliga.