Danstävlingar i bugg går i olika steg. Tävling bedrivs på regional nivå (R) och på nationell nivå (N). Har man inte tävlat förut börjar man på R-nivån. N-tävlingar finns över hela landet och är till för de tävlingsparen som tävlar på en högre nivå. Föreningen tillämpar fr o m HT 2019 ett debiteringssystem för tävlingsdeltagare (se nedan).


Mer information om tävlingssystemet finns härhttp://www.danssport.se/globalassets/svenska-danssportforbundet/dokument/reglementen/reglemente-brr-170915.pdf


Regionala tävlingar (R-tävlingar) - är inkörsporten till tävlingsdansandet och har dansglädje och samvaro i fokus. R-tävlingar är till för de par som aldrig har tävlat tidigare eller precis har börjat. Det finns endast en klass per gren och åldersgrupp. R-tävlingarna ligger ofta i närområdet och är korta, effektiva och lättsamma.
Nationella tävlingar (N-tävlingar) - finns över hela landet och är till för de tävlingspar som är mer erfarna. Det finns tre klasser B, A och S för alla grenar och åldersgrupper.


Hur gör man om man är intresserad av att tävla?
Tävling ska vara roligt och därför nekar föreningen ingen att tävla. Alla som ingår i gruppen tävlingsträning skall tävla minst en gång per termin oavsett par/trio. Det kan vara klokt att prata med kursansvarig om vad man bör tänka på och om de anser att man är ”tävlingsklar”. Våra kursledare hjälper er gärna så ni får en så bra start och utveckling som möjligt i ert tävlande. Om man är intresserad av att börja tävla, titta då på vår hemsida för mer information eller prata med vår tävlingsadministratör.

Tävlingskalender finns härhttp://www.danssport.se/


Enskild medlems skyldigheter;

- Betala medlemsavgift till DKM, som fastställs av årsmötet. Medlemsavgift gäller per kalenderår.

- Anmälan till tävling sker via www.dans.se som godkänns av klubbens tävlingsadministratör.

- Föreningen betalar din tävlingslicens till Svenska Danssportförbundet . Du meddelar vårtävlingsadministratör – Annette Lundborg, alundes64@gmail.com, eller info@malarbuggarna.com om licensansökan. Detta gäller vid ny ansökan, förnyad och uppgraderad licensansökan. Tänk på att ordna licens i god tid!


Mer om reglementena finna att läsa här http://www.danssport.se/alltomtavling/fortavlande/Licens/


Föreningen betalar inte dina tävlingsavgifter. Tävlingsadministratör godkänner anmälan till tävling i systemet www.dans.se, föreningen betalar därefter tävlingsavgiften ”i klump”. Vederbörandetävlingsdeltagare får sedan en faktura på det belopp som skall betalas tillbaka till föreningen,kvartalsvis. Detta för att underlätta den administrativa delen för tävlingsarrangören som önskar betalning ”i klump” då flera tävlande från samma förening anmäler sig till samma tävling.


Tänk på att vid efteranmälan kan startavgiften vara dubbel och du kommer alltså själv att debiteras för denna merkostnad.


Ordna lagledare till tävling medlemmen vill delta i (i det fall detta krävs).


Under tävling ser vi helst att någon form av klubbkläder används. Klubbkläder köps in via föreningen och finansieras av den enskilde medlemmen.


Om du inte kan delta på tävling måste Du omgående meddela detta till tävlingsadministratör så att ”strykning” kan ske eller om Du stryker dig själv. Om föreningen redan har betalat din tävlingsavgift så är Du återbetalningsskyldig för summan till föreningen.//Styrelsen DKM, uppdaterad 19-07-08