Ledare och funktionärer omfattas av Riksidrottförbundets Grundförsäkring.

Tävlingsdansare omfattas av den licensförsäkring som Danssportförbundet har.

Grundförsäkringen och Licensförsäkringen är tecknad hos Folksam.


Övriga medlemmar/kursdeltagare omfattas inte av någon generell försäkring från förbundet. Klubben har dock tecknat en egen gruppförsäkring för kursdeltagare.

Vidare har klubben en företagsförsäkring som omfattar ansvar, brand, vattenskada, stöld etc.